Terms & Condition

ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงิน

* กรณีลูกค้าชำระผ่านบัตรเครดิต กรุณากรอกรหัสความปลอดภัย 3 หลัก ที่อยู่แถบลายเซ็นต์ด้านหลังบัตรเครดิตด้วยค่ะ*


ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดยทางเรา และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับข้อผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว โดยข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินที่กระทำโดยท่านและผู้ขายเท่านั้น

  1. ท่านตกลงที่จะชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้
  2. ท่านยินยอมที่จะไม่ยกเลิกการชำระเงินในภายหลังเว้นเสียแต่ว่า การสั่งซื้อสินค้าระหว่างท่านและผู้ขายไม่เป็นไปตามข้อตกลง ไม่ได้รับการส่งมอบสินค้า หรือสินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างจากรายละเอียดทีท่านได้รับจากผู้ขายอย่างมีนัยยะสำคัญตามแต่วิจารณญาณของผู้ขาย
  3. ท่านรับทราบถึงการคืนเงินทั้งหลายให้ทำผ่านกลไลการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น
  4. ท่านรับทราบถึงการไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลากรณีชำระด้วยบัตรเครดิต การดำเนินการอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับแต่ละธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงินนั้น

นโยบายการประกันและเปลี่ยนคืนสินค้า
เรารับประกันสินค้า กรณีสินค้ามีปัญหาหรือชำรุด เนื่องจากตัวสินค้าหรือกระบวนการขนส่ง  ภายใน 7 วัน
เรารับประกันหากสินค้าไม่ตรงตามที่ระบุ ลูกค้ามีสิทธิคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน 

ขั้นตอนการเปลี่ยนคืนสินค้ามีดังนี้
1.กรุณาแจ้งเราภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า โดยส่งรูปถ่ายสินค้าที่มีปัญหา รูปกล่องขนส่งและภาพถ่ายใบกำกับสินค้า ทางช่องทางต่อไปนี้
ทาง  line คลิ๊กที่นี่
หรือทาง อีเมลล์ : jurnessofficial@gmail.com
2.*ให้ลูกค้าส่งสินค้าคืนพร้อมสำเนาใบกำกับสินค้าถึงเราภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า 
3.เราจะจัดส่งเปลี่ยนสินค้าให้ลูกค้าภายใน 14 วันหลังจากเราได้รับสินค้าคืน
หมายเหตุ
1.*กรณีต้องการเปลี่ยนคืนสินค้าเนื่องจากเหตุผลอื่นที่ไม่ได้เกิดจากสินค้ามีปัญหาหรือชำรุดที่เกิดจากความผิดพลาดของเราหรือไม่ตรงตามที่ระบุ:
สินค้าที่เปลี่ยนหรือคืน ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และยังไม่ผ่านการใช้งาน สินค้าที่เปิดบรรจุภัณฑ์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ 
 2. การคืนเงิน : กรณีคืนสินค้า ลูกค้าจะได้รับเงินคืนค่าสินค้าหรือค่าขนส่งทางช่องทางเดิมที่ลูกค้าชำระเงินภายใน 15 วัน หลังจากเราได้รับสินค้าคืนจากลูกค้า หากชำระเงินผ่านบัตรเครดิตให้เป็นไปตามเงื่อนไขการคืนเงินของธนาคารเจ้าของบัตรเครดิต

3.ค่าขนส่ง : ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหาย โดยเกิดจากข้อผิดพลาดจากเรา ทางเราจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน และการจัดส่งสินค้าทดแทนไปให้ แต่ในกรณีอื่นๆนอกจากนี้ ลูกค้าต้องทำการรับผิดชอบค่าขนส่งมายังเราและค่าขนส่งสินค้าเปลี่ยนไปยังลูกค้าด้วยตนเอง
4. เมื่อไหร่จะได้รับสินค้าทดแทนหรือเปลี่ยน : เราจะจัดส่งสินค้าเปลี่ยนให้ลูกค้าภายใน 14 วันหลังจากได้รับสินค้าคืนจากลูกค้า ยกเว้นกรณีไม่มีสินค้าในสต็อก ทางเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้