JURNESS มีตัวแทนจำหน่ายที่ประเทศเยอรมันแล้วนะคะ

518 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวประชาสัมพันธ์

JURNESS มีตัวแทนจำหน่ายที่ประเทศเยอรมันแล้วนะคะ


#แป้งผสมรองพื้นกันน้ำ #jurness มีจำหน่ายที่ประเทศเยอรมันแล้วนะคะ สนใจติดต่อสอบถามได้คะ ทางบริษัทฯรับสมัครตัวแทนจำหน่ายทุกประเทศนะคะ
ขอบคุณลูกค้า #เจอเนส ที่ใช้แป้งเจอเนสแล้วประทับใจจนขอเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ต่างประเทศคะ